Πατερίνος Αντιγόνου ήρως (Υστεροελληνική στήλη από τη Βέροια)

Συγγραφέας: 
Τουράτσογλου, Ιωάννης
Επιμελητής: 
Συλλογικό
Τύπος Εγγραφής: 
Κεφάλαιο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Κοινή
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1972
Έντυπο: 

Κέρνος. Τιμητική προσφορά στον καθηγητή Γεώργιο Μπακαλάκη

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: τυπ. Τζιβανάκης
Σελίδες: 
153-159, πίν. 44-45
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Βοττιαία, Βέροια