Μια δωρική αντωνυμία

Συγγραφέας: 
Τσοπανάκης, Αγαπητός
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Δωρικές
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1948
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Ρόδος