Οι δωρικές διάλεκτοι στο corpus των χρηστηρίων ελασμάτων της Δωδώνης

Περίληψη: 

Ο Σωτήρης Τσέλικας μελετά τις μολύβδινες επιγραφές από το ιερό της Δωδώνης (6ος‒3ος αι. π.Χ.), παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά των τύπων των επιγραφών (δηλ. των ερωτημάτων προς το ιερό εκ μέρους των ερωτώντων), του ύφους και της γλώσσας των κειμένων αυτών με τον σε μεγάλο βαθμό φορμουλαϊκό χαρακτήρα. Διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιούνταν ποικίλα αλφάβητα και διάλεκτοι, αν και, όπως είναι φυσικό, υπερτερούν αριθμητικά τα ερωτήματα που εντάσσονται στον δυτικό διαλεκτικό χώρο.

Συγγραφέας: 
Τσέλικας, Σωτήρης
Επιμελητής: 
Γεώργιος Κ. Γιαννάκης
Τύπος Εγγραφής: 
Κεφάλαιο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Δωρικές
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2015
Έντυπο: 

Ο γλωσσικός χάρτης της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)
Σελίδες: 
61-73
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Ήπειρος, Δωδώνη