Νέος κατάλογος εφήβων εκ Βεροίας

Συγγραφέας: 
Τουράτσογλου, Ιωάννης
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1975
Έντυπο: 

Αρχαιολογικόν Δελτίον (ΑΔ) 26 (1971), Μελέται Α΄

Σελίδες: 
128-132, πίν. 28-29
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Βοττιαία, Βέροια