Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Χατζηνικολάου, Καλλιόπη. 2007. Οι λατρείες των θεών και των ηρώων στην Άνω Μακεδονία κατά την αρχαιότητα (Ελίμεια, Εορδαία, Ορεστίδα, Λυγκηστίδα)
Χατζής, Α. . 1929. Σημασιολογικά και ετυμολογικά
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1896. Περί του «lj» και περί επενθέσεως
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1898. Διατὶ ' ῥοή' οὐχὶ ' ῥοά';
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1898. Περί των εν ταις καταλήξεσιν αναλογιών
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1899. Περί της προφοράς και εκπτώσεως του «γ» εν τη αρχαία ελληνική
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1899. Περί του χρόνου τροπής του μακρού «α» εις «η»
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1901. Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1911. Και πάλιν περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1915. Σύντομος ιστορία της ελληνικής γλώσσης
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1925. Ετυμολογικά και μεθοδολογικά
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1926. Ο ελληνισμός της Μακεδονίας
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1929. «Μακεδόνες»-«Μακεδονία» και «Μακεδνός»
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1932. Περί της παρ' Ομήρω χρήσεως της ιωνικής και αιολικής διαλέκτου
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1933. Μεθοδολογικά
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1934. Γλωσσολογικαὶ Ἔρευναι. 2 τόμ
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1934. Η μακεδονική διάλεκτος
Χατζιδάκις, Γεώργιος Ν. . 1896. Νέαι αποδείξεις υπέρ του ελληνισμού των Μακεδόνων
Χατζιδάκις, Γεώργιος Ν.. 1902. Ακαδημεικά αναγνώσματα εις την ελληνικήν, λατινικήν και μικρόν εις την ινδικήν γραμματικήν
Χατζιδάκις, Γεώργιος Ν.. 1927. Απάντησις προς τον κ. διδάκτορα W. Beschewliew

Σελίδες