Από την πολιτεία και την κοινωνία της αρχαίας Βεροίας: Επιγραφικές σημειώσεις

Συγγραφέας: 
Τουράτσογλου, Ιωάννης
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1977
Έντυπο: 

Αρχαία Μακεδονία / Ancient Macedonia II (Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο διεθνές δυμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973)

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
Σελίδες: 
481-493
Σειρά: 

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 155

Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Βοττιαία, Βέροια