Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας. Μέρος Β΄, Από του Αυγούστου μέχρι του Διοκλητιανού (27 π.Χ.-284 μ.Χ.)

Περίληψη: 

Προσωπογραφία των ρωμαίων αρχόντων καί υπαλλήλων, οι οποίοι στέλνονταν κατά τη ρωμαιοκρατία στην επαρχία Μακεδονία, που αποτελεί το Α' μέρος του όλου έργου (Οι επαρχιακοί άρχοντες εξετάζονται κατά κατηγορίες, ως διοικηταί, πρεσβευταί και ταμίαι, και τα ονόματά τους ταξινομούνται κατά χρονολογική σειρά από το 148 π.Χ. μέχρι το τέλος της δημοκρατίας). Το Β' μέρος αναφέρεται στους ρωμαίους άρχοντες της επαρχίας κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους.

Συγγραφέας: 
Σαρικάκης, Θεόδωρος
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Φιλολογία
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1977
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη
Άλλη έκδοση/Αναδημοσίευση: 

Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας.  Από της ιδρύσεως της επαρχίας μέχρι των χρόνων του Αυγούστου (148-27 π.Χ.). Μέρος Α'

Σειρά: 

Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονικὴ Βιβλιοθήκη 51 

Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία