Αιανή. Ιστορία, τοπογραφία, αρχαιολογία

Συγγραφέας: 
Σιαμπανόπουλος, Κωνσταντίνος
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1974
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Ελίμεια, Αιανή