Συμβολή στην ιστορία της Άνω Μακεδονίας των ρωμαϊκών χρόνων (πολιτική οργάνωση - κοινωνία - ανθρωπωνύμια)

Περίληψη: 

Στόχος της εργασίας η συγκέντρωση και ιστορική αξιοποίηση των επιγραφικών κυρίως πηγών για την ιστορία της άνω Μακεδονίας κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Χωρίς να φιλοδοξεί να καλύψει όλα τα ερωτήματα που θέτει το θέμα, η εργασία προχωρεί σε παρατηρήσεις σχετικά με τους πολιτικούς θεσμούς των πόλεων ή των κωμών, την κοινωνική ζωή σε αυτές και τη χρήση των ιστορικών κοινών ονομάτων ελληνικών ή ξένων, όπως και όσο το επιτρέπει το περιορισμένο επιγραφικό υλικό. [διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, 1997]

Συγγραφέας: 
Σβέρκος, Ηλίας
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Φιλολογία
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2000
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Άνω Μακεδονία