Παρατηρήσεις στη γλώσσα των επιγραφών ρωμαϊκής εποχής της Δυτικής Μακεδονίας

Περίληψη: 

Φωνολογικές παρατηρήσεις σε ελληνικές επιγραφές της δυτικής Μακεδονίας κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Οι επιγραφές είναι γραμμένες στην κοινή, παρατηρούνται ωστόσο και κάποιοι αρχαϊσμοί, προφανώς λόγω της απομόνωσης της περιοχής

Συγγραφέας: 
Σαμσάρης, Δημήτριος
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Κοινή
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1982
Έντυπο: 

Μακεδονικά 22 (Σύμμεικτα)

Σελίδες: 
485-491
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία