Η ρωμαϊκή αποικία της Φωτικής στη Θεσπρωτία της Ηπείρου. Ιστορικογεωγραφική και επιγραφική συμβολή

Συγγραφέας: 
Σαμσάρης, Δημήτρης Κ.
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Ηπειρωτική
Κοινή
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1994
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Ιωάννινα
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Ήπειρος