Τα ανθρωπωνύμια της δυτικής Μακεδονίας κατά τη ρωμαιοκρατία με βάση τις επιγραφικές μαρτυρίες

Περίληψη: 

Παρουσίαση ανθρωπωνυμίων σε επιγραφές της δυτικής Μακεδονίας (μέσα 2ου αι. π.Χ. – μέσα 4ου αι. μ.Χ.), περιλαμβανομένων πολλών μακεδονικών (Φίλιππος, Βερενίκη κ.ά.), και σχετικές τοπογραφικές, τυπολογικές και ιστορικές διαπιστώσεις.

Συγγραφέας: 
Σαμσάρης, Δημήτριος
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1982
Έντυπο: 

Μακεδονικά 22

Σελίδες: 
259-291
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία