Δημάρχη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.459 A (2) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 403b (3) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.194 (4) IG X.2.2.199

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Εύβοια τον 4ο/3ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 4ο-5ο αι. μ.Χ.