Δημοκράτεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Δημοκράτια (2ος π.Χ., Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Σάμος, Ιωνία), Δημοκράτηα (ελλην. περ. Λάρισα), Δημοκράτεα (4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος-2ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 131 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.189.13 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θεσσαλονίκη τον 3ο αι. μ.Χ.