Δημᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Demas (3ος αι. μ.Χ, Θράκη), Δημᾶδος (γεν., αυτοκρ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.29 (2) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 154 μ.Χ., IG X.2.1.288.7

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Ιωνία τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Ταυρίδα και την Ιωνία τον 3ο αι. μ.Χ.