Δάφνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δάφνεις (2ος αι. μ.Χ.,Έφεσος), Daphnus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Λυδία), Dapnus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Dafnus (αυτοκρ. περ. Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., CIL III 659 (= ILS 7189, Pilhofer 493)  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.388 (3) 2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 26 (1971) Χρον.,  377 αρ. 3 (4) αρχές 2ου αι. μ.Χ.,  SEG XLVIII 851

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
85
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κάτω Ιταλία τον 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Σικελία τον 3ο-5ο αι. μ.Χ.