Δείδας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 35 αρ. 13.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη η μαρτυρία από τη Θράκη την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Θεσσαλονίκη τον 2ο/3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: