Χάρις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Charis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Χάρειτος (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.880 (2) Μακεδονία (Παιονία-Αντιγόνεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 232

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28