Ὑγῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὑγιεῖνος (1ος αι. π.Χ., Νάξος), Ὑγεῖνος (με τη γραφή αυτή στις 90 από τις 135 μαρτυρίες, από την ελλην. περ. μέχρι την βυζαντ. και με μεγάλη γεωγραφική διασπορά: Σικελία, Βέροια, Αμοργός, Λέσβος, Θεσσαλία, Θράκη, Ιωνία, Ήλιδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.α.),

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.6 (2) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.14  (3) Μακεδονία (Δερρίοπος) τέλη 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.2.305 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 93 αρ. 26 (= Pilhofer 454) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.435· σ. 160

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
154