Ὑγίνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὑγείνη (2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.530.1 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.435· 487· σ. 160 (3) IG X.2.1.505.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5

Γεωγραφική διασπορά: