Πύρριχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πύριχος (4ος αι. π.Χ., Κυρηναϊκή / 4ος-3ος αι. π.Χ., Ρόδος), Πυρριχεία (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Πυρρίχιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Πυρρίχειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Έδεσσα, 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Pyrrhicus, Pyrrichus, Puricos, Pyrrhichus, Pyrricus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία) 

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) πριν το 183 π.Χ., Πολύβιος 23.10.9-10· Διόδωρος 28.3· Λίβιος 40.3.6-7 (RE (4)) (2) 220-210 π.Χ., SEG XXVII 202.9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
51