Στέφανος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Stephanus (αυτοκρ. περ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι / 2ος-3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., βυζ. περ., Κάτω Ιταλία / 6ος αι. μ.Χ., Σικελία, Βοιωτία), Stepanus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Stefanus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Θράκη / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Θράκη / 6ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Istaefanus (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ἰστέφανος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 103.10 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 428 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 4ος-6ος αι. μ.Χ., ΑΔ 39 (1984) Χρον. σ. 247 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 311-306 π.Χ., Maier, Mauerbauinschr. 69II, 143 (5) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 592 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 857 (= Καφταντζής 613) (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 6ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 130 αρ. 30 (= Pilhofer 631) (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 832.3 (9) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.336.4 (= Feissel 1983, 154) (10) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.251.3 (11) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) 4ος/3ος αι. π.Χ., Epigr. Anat. 21 (1993), 15 αρ.  1 & BE 1995, αρ. 521 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
459