Πατρόβιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Patrobius (3ος αι. μ.Χ., Κόρινθος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 25 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.463.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6