Δίων Κάσσιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ρωμαϊκή ιστορία 47.40.7

Χωρίο / Κείμενο: 

ἐν δὲ δὴ τῇ Μακεδονίᾳ (ταύτης γὰρ τό τε Παγγαῖον καὶ ἡ περὶ αὐτὸ γῆ νομίζεται)

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η περιοχή γύρω από το Παγγαίο προσδιορίζεται γεωγραφικά ως Μακεδονία.

Θεματική περιοχή: