Θεόπομπος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 2b,115,F.230 FGrH

Χωρίο / Κείμενο: 

ἕτερος δ᾽ ἐστὶν Ἱερώνυμος Μεγαλοπολίτης, οὗ μνημονεύει Δημοσθένης ἐν τῶι κατ᾽ Αἰσχίνου. ὅτι δ᾽ οὗτος ἦν τῶν μακεδονιζόντων μάλιστα καὶ Θεόπομπος εἴρηκεν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Στον Θεόπομπο αποδίδεται ο όρος "μακεδονίζοντες" για να δηλώσει όσους τήρησαν φιλομακεδονική στάση.