Θεόπομπος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 2b,115,F.56 FGrH

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὄλυκα· πόλις Μακεδονίας· Θεόπομπος ε΄ Φιλιππικῶν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Αναφορά στην πόλη Όλυκα της Μακεδονίας στα Φιλιππικά του Θεόπομπου.

Θεματική περιοχή: