Θουκυδίδης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ιστορίαι 1.10.2

Χωρίο / Κείμενο: 

κατὰ κώμας δὲ τῷ παλαιῷ τῆς Ἑλλάδος τρόπῳ οἰκισθείσης

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Περιγραφή του τρόπου ζωής και των ασχολιών των (νότιων) Ελλήνων (εδώ της Σπάρτης) της αρχαϊκής εποχής. Αναλογίες με τον τρόπο ζωής των Μακεδόνων (λόγω της απομόνωσής τους) μέχρι μια αρκετά ύστερη περίοδο.