Θεόπομπος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 2b,115,F.33 FGrH

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀλλάντη· πόλις Μακεδονίας [καὶ Ἀρκαδίας]. Θεόπομπος δ᾽ ἐν α Φιλιππικῶν Ἀλλάντιον αὐτὴν εἶπεν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Αναφορά στην πόλη Αλλάντη της Μακεδονίας στα Φιλιππικά του Θεόπομπου.

Θεματική περιοχή: