Θεόπομπος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 2b,115,F.126b FGrH

Χωρίο / Κείμενο: 

Βισαλτία· πόλις καὶ χώρα Μακεδονίας .... περὶ ταύτην οἱ λαγοὶ σχεδὸν πάντες ἁλίσκονται δύο ἥπατα ἔχοντες, ὡς Θεόπομπος ἱστορεῖ καὶ Φαβωρῖνος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Αναφορά στη Βισαλτία ως πόλη και περιοχή της Μακεδονίας και τα παράδοξά της.