Σκύδρα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀρτέμιν Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἁμετέρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πολύευκτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μετοέρασος; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάρκελλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαννίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὐτυχία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Εὐρυδίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Εὐπορία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἐνόδιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἕκτωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κωτίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλώτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τίτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλιππάριν Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Διονύσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δάρδανος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Σκύδρα