Πολύευκτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα) 3ος αι. π.Χ.,  SEG XXIV 524I.7  (2) Μακεδονία (Ορεστίδα) 2ος αι. μ.Χ.,  EAM 189 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
92