Δάρδανος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Dardanus (1ος αι. π.Χ., Δήλος /αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα;) 105 μ.Χ., SEG XVII 317.13

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Λακωνία τον 5ο αι. π.Χ. (425-400 π.Χ.) Τελευταία μαρτυρία στη Θράκη  τον 2ο αι. μ.Χ. (180 μ.Χ.)