Ἕκτωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hέκτο̄ρ (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Hector (2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 360-311 π.Χ., Κούρτιος 4.8.7-9, 6.9.27 (RE Supplbd. 4 (10a)· Berve 295) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524 I.2 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.471A-B

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10