Εὐπορία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐπορεία (αυτοκρ. περ., Αθήνα), Εὐπωρία (αυτοκρ. περ., Τέως), Euporia (1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη-δίγλ.)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 336 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) αρχές 2ου αι. π.Χ., SEG XXVIII 678 (3) 3ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 15 (1975), 203 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 150 μ.Χ., SEG XLVIII 825 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα) 3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 126.3 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.864 (πρβ. BE 1959, αρ. 338) (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 141 μ.Χ., IG X.2.1.448 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη*) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.878 (δίγλ.)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
60