Εὐτυχία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐτυχεία (αυτοκρ. περ., Θάσος, Κάτω Ιταλία / 3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Eutychia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. π.Χ.,-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι / 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Euticia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Eytycia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Eutuchia (αυτοκρ. περ., Ποτείδαια), Εὐτυκεία (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 275 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα*) 105 μ.Χ., SEG XVII 317.15 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ.;, ΑΔ 22 (1967) Χρον.σ. 427 (4) ;2ος αι. μ.Χ., RA 1945, 47-48 αρ. 1 (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 252.1 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Collart 1937, 414 σημ. 1 και πίν.  68. 1 (= Pilhofer 338· CIL III 14206.12.5 = Pilhofer 407) (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 1054 (= 1103 = Pilhofer 459) (8) 1ος-2ος αι. μ.Χ., CIL III 14206. 30 (= Pilhofer 477) (9) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 57 (1933), 376 αρ. 32 (= Pilhofer 420) (10) Μακεδονία (Εορδαία-Πύργοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 129  (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 2003, 318 (12) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.456.2 (13) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.456.4 (14) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.381 (15) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XL 556 (16) π. 303 μ.Χ., Musurillo 1972, 281 κ.ε. (17) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.696 (18) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.922 (19) αρχές 3ου αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 10 αρ. 8A (20) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 2003, 318 (21) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 571 (22) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., CIL III 7332 (= BCH 103 (1979), 300-302 αρ. 36) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
154