Ἀρτέμιν

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρτέμειν (αυτοκρ. περ., Σκύδρα, / 1ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος / 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Ἀρτέμινι (δοτ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα;) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 122 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 152 μ.Χ., IG X.2.1.923.2 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος μ.Χ., IG X.2.1.419 (4) 2ος/3ος μ.Χ., IG X.2.1.386 (5) 209 μ.Χ., IG X.2.1.506.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7