Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Λεωνίδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωνίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωχάρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ληταῖος Εθνωνύμιο
Λητή Τοπωνύμιο
Λιβάνις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λίβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λίγγος Τοπωνύμιο
Λικίνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λίκκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λιμναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λίπαξος Τοπωνύμιο
Λισαί Τοπωνύμιο
Λίτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λογγῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λογγῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λογική Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λογισμός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λοκρός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λόλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λόλλις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λουκᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούκασος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λουκία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λουκιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες