Λεωχάρης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λεο̄χάρες (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Λεοχάρης (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVII 999.10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
30

Γεωγραφική διασπορά: