Λίτας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
6ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Ηδωνοί) π. 510 π.Χ., Μακεδονία 2, 130 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Μοναδικής εμφάνισης μακεδονικό όνομα αβέβαιης ετυμολογίας.

Γεωγραφική διασπορά: