Λογισμός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.7 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 107 μ.Χ., IG X.2.2.325.102 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 26 (1971) Χρον. σ. 377 αρ. 2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4