Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀθηνᾶ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηναγόρας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθήναιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηναΐς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηναιών Αρσενικό Όνομα μηνός
Ἀθήνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηνίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηνογένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηνοδώρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηνόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηνοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηνώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἄθως Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο, Τοπωνύμιο
Αἰαναῖος Εθνωνύμιο
Αἰανή Θηλυκό Τοπωνύμιο
Αἶαξ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἰγαῖος Εθνωνύμιο
Αἰγανέα; Τοπωνύμιο
Αἰγεαί Τοπωνύμιο
Αἰγεαῖος Εθνωνύμιο
Αἰγή Τοπωνύμιο
Αἰγίνιον; Τοπωνύμιο
Αἴγλη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Αἴγυπτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἰδέσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες