Ἀθηνογένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.133.11 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20