Αἰανή

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό

Γεωγραφική διασπορά: