Ἀθηνοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀθηνοκλέης (4ος αι. π.Χ., Εύβοια), Αθανοκλεῦς (γεν., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αττική μέσα 4ου αι. π.Χ., IG II2.10024 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
43