Ἄθως

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Τοπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῎Αθου (γεν.) 

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος μ.Χ., Kazarow 420· πρβ. BE 1949, no. 97 (Ησύχιος: τοπωνύμιο)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1

Γεωγραφική διασπορά: