Ἀθηναιών

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) π. 306-298 π.Χ., SEG 47.940 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 21.2, Μνήμη Μ. Ανδρόνικου (1997) 39-50 = http://epigraphy.packhum.org/text/153663)

Βιβλιογραφία: 

Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 144, 158, 163-164· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 45

Γεωγραφική διασπορά: