Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀμυδών Τοπωνύμιο
Ἄμυκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμύνανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμύντας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμυντιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμυντιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμύντιχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμύντωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμφακτία Τοπωνύμιο
Ἀμφάξιοι Εθνωνύμιο
Ἀμφαξῖτις Τοπωνύμιο
Ἀμφήριτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμφικτύων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμφίλοχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμφίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμφιπολ(ε)ίτης Εθνωνύμιο
Ἀμφίπολις Τοπωνύμιο
Ἀμφίπολις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμφίτριτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμφίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμφοτερός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀνάκριτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀνακτόριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀνακτορόπολις Τοπωνύμιο
Ἀνάληψις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες