Ἀμφικτύων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀνφικτύων (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / ;3ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

 (1) Μακεδονία < Δελφοί 3ος αι. π.Χ., FD III.1.108.2 & BCH 68/9 (1944/1945),  100 αρ. 10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11