Ἀμφίλοχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀμφιλόχειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἀνφίλοχος (ελλην.-αυτοκρ. περ., Εύβοια / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Ampilochus (αυτοκρ. περ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 338 π.Χ., Δημοσθένης,  Επιστολή ΦιλίππουSEG XXX 163 (RE (4))  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
56