Ἀμύντωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀμύντο̄ρ (5ος αι. π.Χ., Τρωάδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  < Ιωνία 311-306 π.Χ., Maier, Mauerbauinschr. 69II.139 (2) Μακεδονία ;4ος αι. π.Χ., Παλατ. Ανθ. VII 232· Gow & Page 1965, 746 (3) Μακεδονία < Αθήνα 334-333 π.Χ., IG II2.405.12, 15 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ., 3.27.4· Ινδ. 38.3 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 213 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 83 αρ. 61.9 (= SEG XLVI 715) (6) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 47 (2002-2003), 116 αρ. 4.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44